top of page
חיפוש

האם כדאי להביע עמדה פוליטית במקום העבודה?בארגון בו עבדתי בעבר, היו הרבה דיונים פוליטיים במהלך הפסקות הצהריים. ימין ושמאל, אשכנזיים מזרחיים, ערבים יהודים, דתיים חילוניים, דעות וסיסמאות נזרקו לאוויר והרוחות התלהטו לא פעם.

בעוד פחות משבועיים הבחירות וכנראה מסביבכם כבר מתנהלים דיונים כאלו. האם אתם משתתפים בהם? האם אתם בוחרים לנקוט עמדה ולהביע אותה סביב שולחנות האוכל או בפינת הקפה. איך אתם מרגישים כשעמיתכם לעבודה משתפים ומגיבים לפוסטים פוליטיים בפייסבוק, או מצייצים את דעתם בכיכר העיר? האם המנכ"ל או המנכ"לית שלכם חשפו את נטייתם הפוליטית או תרמו כספים בגלוי למפלגה בה הם מאמינים ומאמינות?


שיח ערכי או פוליטי במקום העבודה, מעורר בנו לעיתים אי נוחות ועלול לגרום לרבים להימנע לחלוטין מלחלוק את דעתם עם עמיתיהם לעבודה. מול הסיכוי להגיד דעה לא פופולרית או להתחיל ויכוח, להישאר מחוץ לדיון מרגיש לעתים קרובות כמו הצעד הבטוח ביותר.

בכתבה שפורסמה לאחרונה ב- Insight Kellogg מוצג מחקר חדש לפיו נקיטת עמדה ניטרלית עלולה גם היא לגבות מחיר.

המחקר העלה שסירוב או הימנעות לנקוט עמדה בנושאים פוליטיים וחברתיים מעורר חוסר אמון ואנשים נוטים לפרש ניסיונות 'להישאר מחוץ למשחק' כהסתרה אסטרטגית ואינטרסנטית. כמו כן, העובדה שאנשים לא מוכנים לומר את דעתם הפוליטית מצטיירת כ"לא אותנטית".

באחד הניסויים עליהם מבוסס המאמר מצאו החוקרים, כי משתתפים שהביעו דעות ניטרליות נתפסו כלא כנים ולא אמינים, אפילו בהשוואה למשתתפים אשר שיחקו מתנגדים פוליטיים.

בניסוי אחר, המשתתפים הראו העדפה חזקה לבחור כשותפים דווקא משתתפים שלא הסכימו איתם על פני משתתפים שסירבו לקחת צד ונשארו ניטרליים. ניתוח סטטיסטי גילה שהעדפה זו נבעה מאמון: המשתתפים מצאו כי אלה שמוכנים להשמיע דעות מנוגדות אמינים יותר מאלה שנשארו מחוץ לדיון. לכן, דווקא השתתפות ומתן אפשרות לדיון פוליטי מכבד, עשויה להיות אסטרטגיה בין אישית בטוחה וחכמה יחסית להימנעות משיחה בכל מחיר.

ממחקר זה ניתן להסיק כי אותו היגיון עשוי להיות נכון גם בארגונים. "החוכמה המקובלת בשיווק וניהול הגורסת שמנהיגים עסקיים צריכים להימנע משיח פוליטי בכל מחיר לא לגמרי נכונה", אומר דר' אייק סילבר אחד מעורכי המחקר. "להישאר ניטרלי הוא לא צעד בטוח מבחינת מוניטין כפי שסבור לחשוב".

אם אנשים שופטים מותגים וארגונים באותו האופן שבו הם שופטים את אנשי הציבור המתוארים במחקריו של סילבר, הגיוני ששמירה על חומה תאגידית עשויה לעורר חוסר אמון ולהרחיק לקוחות ועובדים בדיוק באותו אופן.


אנו נמצאים בעידן בו החיפוש אחר אותנטיות מתעצם והרצון להביא את עצמנו למקום העבודה על שלל הזהויות שלנו הופך לצורך בסיסי. אז בארוחת צהרים הקרובה או בשיח במסדרונות הארגון, כדאי לשקול אולי זה לא רעיון רע, לומר מה אנחנו באמת חושבים. יתכן כי אפילו היריבים "הפוליטיים" בארגון שלנו עשויים לסמוך עלינו יותר בגלל צעד כזה.


ייעוץ אישי למנהלים

ייעוץ ארגוני

פיתוח ארגוני


לינק לכתבה:

https://insight.kellogg.northwestern.edu/article/when-political-discussions-get-heated?fbclid=IwAR2deNNhHj8FJR1DvxV-b0WDxKBssXpU2LudBxz0csm5bSiSZx_-fhHK5Rk

Comments


bottom of page