top of page

תוכנית פיתוח מנהלים

הדרכה, הכשרה וליווי צוותי מנהלים לפיתוח מיומנויות ניהול עדכניות ויצירת שגרות עבודה מיטיבות.

 

תכנית בת 6-10 מפגשים הנערכים אחת לשבועיים.
תכני התוכנית מותאמים לאתגרים ולצרכים הייחודיים של כל ארגון

ושל מנהליו ונקבעים בהתאם למטרות המוגדרות יחד עם המנכ"ל או

ה-HR בתחילת התהליך.

התוכנית מאפשרת לצוות המנהלים פיתוח מודעות

והתבוננות מעמיקה במאפייני הניהול והמנהיגות שלהם במקביל

לרכישת כלים ניהוליים פרקטיים.

התוכנית משלבת מתודולוגיות מגוונות, המאפשרות למידה תוך

כדי התנסות ומשחק, חקר דילמות, היכרות עם מודלים וידע

תאורטי רלוונטי, ביצוע משימות יישומיות וקבלת פרקטיקות

אפקטיביות.

במהלך המפגשים נׅבְנַה מרחב אינטימי והמשתתפים יוצרים היכרות

מעמיקה המאפשרת שיח פורה ותהליך אישי וקבוצתי משמעותי. 

 

התוכנית נעה בין שלושה מעגלי השפעה:

 

המנהל – תפיסת התפקיד ועיצוב החזון הניהולי מתוך מודעות לחוזקות ולסגנון מנהיגות אישי. חקירת נקודות העיוורון והחולשה האישיים ומתן כלים יישומיים לניהול עצמי ומיומניות ניהול.

הצוות  - בניית צוות אפקטיבי, הנעת עובדים, עבודת צוות, ניהול קשוב ומעצים ובניית תהליכי פיתוח ושימור עובדים.
הארגון –  בחינה או בנייה של החזון ארגוני, הערכים ומטרות תוך יצירת תרבות ארגונית המעודדת מחוברות ושייכות.

 

התכנים המובילים בהם נעסוק:

 • תפיסת תפקיד

 • סגנונות ניהול

 • חזון, ערכים ומטרות

 • ניהול צוות

 • האתגרים בניהול מטריציוני וניהול רשתי

 • הקשבה ותקשורת אפקטיבית

 • הנעה שלא מתוך סמכות

 • מוטיבציה

 • מתן משוב אפקטיבי

 • ניהול שיחה קשה

 • יצירת מחוברות

 • ניהול זמן ומשימות

 • ניהול קונפליקטים

 

במקביל או בסיום התוכנית ישנה אפשרות לליווי 1:1 של המנהלים ועבודה אישית לבניית מטרות ניהוליות וצוותיות ייעודיות ומענה לאתגרים ספציפיים.

*הייעוץ הינו הוצאה עסקית מוכרת

תוכנית פיתוח מנהלים
צור קשר

דברו איתי

טלפון: 052-5552365
tammy@katzara.com

%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94_edited.pn
linkedin-computer-icons-social-media-sym
mail_email_communication-512_edited.png

תודה על הפנייה
אחזור אליך בקרוב

bottom of page